המונח "צמיחה " עוסק במכלול של תהליכי שינוי והתפתחות אישיים ובין-אישיים.

השקפות תיאורטיות שונות מתייחסות באופן שונה למושג זה ולמשמעותו.

גישות הומניסטיות-דיאלוגיות, כמו גם גישות שנקראות "התייחסותיות", מעמידות במרכז את פיתוח חוויית הקשר ואת יכולתו של האדם "להיות במלואו" – יכולתו לתת לעצמו ולאחר מקום מלא יותר, חיוני יותר, אותנטי יותר.

אפשר לראות את הצמיחה האישית כמסע שמאפשר לנו להעז להיות מי שאנחנו באמת, להעז לאכזב, להעיז להקשיב לעצמנו לפני שאנחנו נבלעים בציפיות הסביבה ובציפיות מופנמות שלנו מעצמנו.

מסע זה מסייע לנו להיות חופשיים יותר, ברורים יותר, נוגעים יותר, חיים יותר.
כל זה אמור לאפשר לנו לפתח מערכות יחסים עמוקות, כנות, חופשיות ומזינות יותר, מעניקות כוחות ולא "שואבות". מקום מיוחד ניתן לאומץ וליכולת להעלות קשיים בקשר, להתמודד איתם באופן בונה שתורם להתפתחות של כל המעורבים.

הסדנה היא מסע אישי ומשותף אל עצמנו, אל הכוחות שיאפשרו לנו להסיר מחסומים ומסכות,
אל החופש להיות כפי שאנו באופן טבעי.

בסדנה נחקור ביחד את משמעות הכמיהה להתחברות אל "האני הפנימי" ואת הדרכים והתנאים היכולים לסייע לנו במסע אל מחוזותיו.