הורה הוא קודם כל אדם בפני עצמו

עבודה קבוצתית אשר מוקדשת לחוויות אותם מביאים ההורים. מיועד להורים המתחבטים בנושאים שונים בתחום ההורות, כגון: מקום ההורה כאדם בפני עצמו בתוך המערכת המשפחתית, תקשורת, סמכות, גבולות, קשיים לימודיים / במערכת החינוכית, ילדים עם צרכים מיוחדים, הילדים בתהליכי פרידה וגירושין, בניית שיתוף פעולה תוך דיאלוג והתמודדות בונה עם פערי גישות חינוכיות בין ההורים.

קבוצה להורים לילדים בגיל הרך

תקופת הילדות המוקדמת מאופיינת בתהליכים פסיכולוגיים מואצים ואינטנסיביים. לתהליכים אלו השפעה נרחבת על גיבוש האישיות של הילד, על עיצוב דימויו העצמי, על פיתוח כושר הסתגלותו החברתית ועל יכולתו האינטלקטואלית.
תקופה זו מהווה בסיס הן לאיכות היחסים בינו לבין הוריו במהלך השנים והן להתמודדותו בטווח הארוך כאדם בוגר. מחנכים והורים רבים חשים צורך לברר שאלות הקשורות בחינוך הילדים, לשתף בלבטים לגבי ההתמודדות היום-יומית, לבדוק היבטים שונים בתהליך המרתק והקשה של גידול הילדים וחינוכם.

הורים מתגברים – הורות לילדים בגיל ההתבגרות

בגיל ההתבגרות מופיעות אצל המתבגר התנהגויות של התרחקות, התנגדות, מרידה, ויכוחים ועימותים.

התנהגויות אלו הן חלק מתהליך נורמטיבי שמסייע בגיבוש העצמאות והנבדלות של המתבגר. יחד עם זאת, לעיתים, עצמתו ותכניו של התהליך הופכים חזקים וקשים גם להורה וגם למתבגר.
כתוצאה מכך, הורים רבים חשים חוסר שליטה, כישלון, מחסומים בתקשורת, תחושות של אין מוצא, בהלה וייאוש. בגיל ההתבגרות, הקו המבדיל בין התנהגות נורמטיבית להתנהגות חריגה עשוי להיות דק מאד, דבר שעשוי להגביר את חרדת ההורים ואת תחושת הבלבול שלהם.

קיימת חשיבות ייחודית לתפקיד ההורים בנושא מניעה של התנהגויות בעייתיות שעלולות להתפתח במהלך ההתבגרות, כמו הפרעות אכילה, השימוש לרעה באלכוהול ובסמים אחרים, אובדנות ועוד.

במפגשים הקבוצתיים יהיו הזדמנויות להורים ללמוד, לשתף ולקבל תמיכה למבוכה ולחוסר אונים המאפיינים במיוחד את ההורות לנוער בגילההתבגרות.