גישה ייחודית ללווי אישי למנהלים בשילוב היבטים הומניסטייםדיאלוגיים.

המנהל כמספק קרקע למימוש ההכוונה הפנימית הטבעית של חברי הצוות

יסודות הגישה בראשי פרקים:

  • מנהל טובמנהל שטוב לו.
  • בנייה ופיתוח של מרחבים דיאלוגיים אפקטיביים כאבן היסוד בעבודת הניהול.
  • יישום תפיסות ומיומנויות מעולם הנחיית הקבוצות לעבודה הניהולית.
  • "ניהול ללא ניהול" – הפרדוקס הניהולי 
  • ניהול כהזדמנות להתפתחות אישית וקבוצתית
  • ניהולממיומנות לאומנות
  • המנהל הוא קודם כל מוקד השראה 
  • האדם שבמנהל מול האדם שבחבר הצוות