במקרים מסוימים הטיפול קצר המועד והממוקד בבעיה ספציפית מתאים יותר מטיפול ארוך טווח. מקובל לראות בטיפול קצר מועד כטיפול שאורך עד 12 פגישות. עם זאת, לעיתים מדובר בטיפולים של פגישות בודדות, ולעיתים עד חצי שנה.