פיתוח מרחבים דיאלוגיים ביחסים בינאישיים, במשפחה, בארגון

פיתוח מרחבים דיאלוגיים הוא מרכיב יסוד ביצירת אקלים שמאפשר לנו לממש את היותנו אינדיבידואלים ייחודיים ובו בזמן  לפעול יחד כרקמה אחת שלמה.

פיתוח מרחבים דיאלוגיים מאפשר לנו ליצור מקום שבו השלם עולה על חלקיו, מקום של חיות, הנאה, יעילות, וגם ניצול קשיים, "מוקשים" וקונפליקטים כמשאב התפתחותי חיוני.

אנחנו עמוסים בדפוסי התמודדות א-דיאלוגיים, בין השאר כתוצאה של התנסויות עבר, דרכי התמודדות שהועברו אלינו 'בירושה' ואומצו על ידנו, או פשוט כי זה מה שאנו יודעים ומכירים.

כדי ליצור מרחבים דיאלוגיים אפקטיביים, עלינו לעבור מסע של שינויים פנימיים משולב בשינויי מערכתיים. תהליכים אלו דורשים כוחות, משאבים, ויתור על דפוסים נוחים אך מגבילים, וגם אומץ להיפתח ולהתמודד עם מצבים מורכבים.

יחידים ומערכות, החל ברמה של 'אחד על אחד' וכלה ברמה מערכתית ארגונית, אשר מצליחים להניע תהליכים של בניית מרחבים דיאלוגיים, מדווחים על הקלה משמעותית, הפחתת מתחים שחותרים מעל ומתחת לפני השטח, שיפור בחוויית הקשרים הבין-אישיים, והגברה משמעותית של היעילות ברמה האישית וברמה המערכתית.