לתת לטבעי שבתוכנו להתרחש

מיועד לאנשי מקצוע בהווה ובתהליכי הכשרה אשר מעוניינים לפתח את יסודות הגישה ההומניסטית בעבודתם.

 • הדגשה של יחסי אדם לאדם בין מטפל למטופל
 • זיהוי והעצמת תהליכים טבעיים כמרכיב בסיסי בטיפול
 • הדגשת העבודה על החוויה הרגשית ב"כאן ועכשיו" תוך הימנעות מהסחת דעת אינטלקטואלית
 • יחס של קבלה, הכלה וכנות כלפי המטופל
 • השבת האמון של המטופל בעצמו במקום הסתמכות על מקור סמכות חיצונית

השתלמות קיץ

להקשיב לשורש הדברים

טאואיזם, ההומניזם של המזרחכמקור השראה בהורות ובתהליכי שינוי וצמיחה

מנחה: דב אבןזהב, פסיכולוג.

הטאואיזם, אחת מהשיטות הפילוסופית המרכזיות שהתפתחו בסין בעת העתיקה, מייצגת את היסוד ההומניסטי, מלא החיים, האופטימי, והחופשי של תרבות המזרח.

הטאו (דאו), "הדרך" מזמין את האדם לחזור אל "המקור האמיתי"' אל מה ששכחנו בדרך; להשתחרר משיפוטים ומדפוסים תרבותיים ומחשבתיים כובלים, ממה ש"נכון", "טוב", "צריך", "יפה" ו"בסדר"; לחזור להרמוניה הטבעית, התוך והביןאישית; לחבור מחדש אל העצמי האותנטי, כחלק אינטגראלי מהכוח הבלתי נתפס המניע את הטבע.

"האדם הוא יצור עמוס לעייפה בתאים אפורים, המפריד עצמו מההרמוניה של הדברים הטבעיים ע"י התערבות במהלכם ומאמץ יתר. אנשים סוטים בקלות ממה שנכון להם. הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להיות קשובים לטבענו הפנימי, לבטוח בו ולא לאבד עימו קשר".

בנג'מין הוף, הטאו של פו 

נושאים

 • מסע אל ועם הקול הפנימילפעול מבפנים, מתוך המרכז שבאדם. "אנחנו מקשיבים יותר מדי לקולות מבחוץ במקום להקשיב לקול הפנימי שבתוכנו שאומר לנו לאן ללכת". (בנג'מין הוף, הטאו של פו).
 • הנח לטבעי להתרחש מכח עצמוהנחייה \ הורות ללא מאמצי־יתר:טיפוח כוחות הצמיחה הטבעיים.
 • כשהגבולות הפנימיים ברורים מתמעט הצורך בחוקיםסמכות וחוקים מול נוכחות, דיאלוג ואמון בגבול הפנימי הטבעי. העברת הדגש מ"חינוך" לפיתוח קשר של אדם לאדם
 • הטבעהרמוניה של ניגודים ושל השתנות בלתי פוסקת כמקור השראה ביחסים תוךאישיים ובינאישיים.
 • הקשבה כגשר. ממאבק לדיאלוג בונהבמקום בו יש "קונפליקט" אין "נכון ו"לא נכון" אלא קולות שונים שיש להכילם ולאפשר להם להגיע לכלל מיזוג
 • הנחייה בהשראה טאואיסטיתהומניסטיתלהקשיב לשורש הדברים, להכיל את הדרךלאפשר לדיאלוג הטבעי, התוךאישי והביןאישי לפעול מכח עצמו.

מטרות:

פיתוח דרכים אישיות ליישום המימד הטאואיסטיהומניסטי בעבודה המקצועית ובחיים.

מיועדת:

לאנשי מקצוע העוסקים בסיוע לתהליכי שינוי וצמיחה (טיפול, הנחיה, ייעוץ, אימון, לווי אישי), אשר מעוניינים בלמידה שמבוססת על שילוב של ידע ושל התנסות חוויתית בתהליך הצמיחה עצמו.

דרך: 

התנסות קבוצתית חוויתית, דיון, תיאוריה,הדגמה של יישום מעשי של הגישה באמצעות עיבוד של סוגיות שיועלו ע"י המשתתפים מתוך עולמם המקצועי.

להרשמה:

הכשרת מנחי קבוצות מבוגרים, המרכז להורות ומשפחה,
סמינר הקיבוצים
03-6902375