לתת לטבעי שבתוכנו ובינינו להתרחש

הגישה "שלי" היא כמובן תוצאה של מקורות השראה והשפעות שונות, שסייעו לי לגבש את האיכויות המיוחדות של הדרך הטיפולית בה אני מאמין, מלמד ומיישם.

הגישה פותחה והבשילה במשך שנים רבות של עבודה טיפולית ושל הוראת וחקירת השקפות וגישות במסגרות שונות של הכשרת והדרכת מטפלים בהם אני מלמד.

ניתן להגדיר את דרך העבודה שלי כמשלבת תפיסות הומניסטיות, שמבוססות על העצמת תהליכי התפתחות טבעיים ועל הזיקה הדיאלוגית בין בני האדם.

הגישה מעמידה במרכז את ההקשבה ואת הדיאלוגהפנימי, של האדם עם עצמו, עם מה שבנפשו, במשולב עם דיאלוג אותנטי ביחסים בינאישיים.

דיאלוג זה מהווה בסיס רב ערך לתהליך של חזרה מחדש אל "האני הטבעי".

תהליך זה הוא מעין מסע של האדם אל עצמו, אל הכוחות שיאפשרו לו להסיר מחסומים ומסכות, אל החופש להיות  קרוב יותר למה שהוא באופן טבעי, אל מימוש היכולת להיות הוא עצמו במלוא ייחודיותו כחלק משמעותי מהמרקם האנושי אליו הוא שייך.

תיאורטיקנים ומקורות השראה עיקריים:

קרל רוג'רס, אברהם מסלאו, רולו מיי, מרטין בובר, ס.ה. פוקס, לאו צה.